Historia Parafii

 

 

Rys historyczny

 

Parafia Krasienin powstała  w roku 1460 z wydzielonych dóbr ziemskich Jakuba Konińskiego  z Kozłowa.

W akcie założycielskim, Jakub Koniński  herbu Rawa zobowiązał się do wybudowania kościoła  , plebanii, wyposażenia ich pełnego , karczmy oraz przekazania odpowiedniej ilości ziemi. Co też uczynił. Sam kościół budowany  przez fundatora w latach 1470-1480  był wówczas  obiektem drewnianym pod wezwaniem pw.św Sebastiana.

Kościół przechodził różne dzieje , miał też pewien niedługi okres za czasów reformacji gdzie odbywały się nabożeństwa kalwińskie zaś proboszcz katolicki został usunięty z parafii.

Niestety świątynia drewniana spłonęła  podzielając  los wielu obiektów drewnianych  w ówczesnym czasie.

 

W XVII wieku dobra Krasienińskie znajdują się w posiadaniu Michałowskich. Wówczas to z fundacji Marianny Michałowskiej zostaje wzniesiony  w latach 1635-1653 drugi murowany kościół pod wezwaniem  drugiego patrona  -Najświętszej Maryi Panny .

Kościół został zniszczony przez wojska szwedzkie a następnie odbudowany  i w roku 1745 ponownie konsekrowany .

Staje się ważnym ośrodkiem życia religijnego społecznego i kulturalnego  mieszkańców Krasienina i okolic. To przy nim w XVIII i XIX wieku działa szkoła parafialna ,  szpital  wraz z ochronką dla  ubogich , biblioteka parafialna licząca kilkanaście dzieł . Zbiory biblioteczne  późniejszą decyzją Biskupa Piotra Kalwy zostały włączone do zasobów  biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie.

To przy Parafii działały też  liczne organizacje , stowarzyszenia i bractwa między innymi Najświętszego Sakramentu  działające od roku 1767 i Bractwo Miłosierdzia od roku 1781 .

Dziś odnowiony Kościół   jest chlubą wszystkich mieszkańców  Krasienina i okolic  . Jest miejscem spotkań duchowych i kulturalnych  mieszkańców  , miejscem niepowtarzalnym , niezwykle urokliwym  i klimatycznym   , jakich mało szukać w innych miejscach jemu podobnych .Przy kościele  posadowiony jest budynek parafialny pochodzący z początku XX wieku – piękny w swojej zabudowie architektonicznej  , przypominający dwór krasieniński , obecnie odrestaurowany .

Nie sposób pominąć przy temacie kościoła , tematu cmentarza parafialnego , który w  obecnym kształcie powstał na początku XIX wieku .Najstarszy nagrobek  na nim znajdujący się pochodzi z roku 1886 r.

 

Opracowała:

Grażyna Świrgoń

 

Architektura
Kościół w Krasieninie został wzniesiony w stylu późnorenesansowym, jednak wystrój
wnętrza ma charakter barokowy i późnobarokowy. Świątynia posiada jedną nawę i kaplicę boczną .
Wewnątrz znajduje się sześć ołtarzy z przełomu XVII/XVIII wieku, w których umieszczono obrazy
świętych Kościoła katolickiego oraz patronów świątyni.
W głównym ołtarzu umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Postacie
przyozdobione są w złocone koszulki a na ich głowach znajdują się metaforia opromienione gloriami.
Powyżej trzy malowidła w kształcie medalionów nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z życia
Maryi: Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Z lewej strony zawieszono obraz św. Antoniego z Padwy, a po prawej stronie obraz wyobrażający
scenę męczeństwa św. Sebastiana – pierwszego patrona kościoła.
W bocznych ołtarzach nawy umieszczono obraz św. Urszuli z Kolonii, oraz ołtarz z
wizerunkiem św. Józefa Opiekuna.
Kaplica boczna poświęcona została błogosławionemu biskupowi Władysławowi Goralowi
urodzonemu w tutejszej parafii , który poniósł śmierć męczeńską podczas II wojny światowej.
W kościele zachwyca przede wszystkim sakralna sztuka barokowa, przepiękne rzeźby oraz
liczne dekoracje w stylu barokowym i rokokowym. Uwagę przyciąga bogato zdobiona ambona, nad
którą umieszczono figurę św. Pawła, dzierżącego w jednej dłoni księgę a w drugiej miecz oraz
chrzcielnica, nad którą znajduje się rzeźba ukazująca scenę Chrztu Pańskiego.
Sklepienie kościoła wykonane w stylu kolebkowo-krzyżowym z lunetami pokryte jest
stiukowymi dekorami. Złoceniami wyróżnione zostały te elementy dekoracji, które są symbolami
Jezusa, monogramy Maryi oraz opromieniona providentia usytuowana nad ołtarzem.
Kościół posiada sześciogłosowe organy oraz skarbiec, który umieszczony został nad
zakrystią.

 

Opracowała :

Ewa Anna Żukowska

 

Nowa Kopia obrazu Jezu Ufam Tobie

Nową kopię obrazu Jezu Ufam Tobie, w technice: olej na płótnie, namalowała parafianka mgr sztuki Anna Katarzyna Guz, absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS (specjalizacja malarstwo sztalugowe) i liceum plastycznego im. C.K Norwida w Lublinie. Podstawą do stworzenia obrazu był wizerunek z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Obraz wraz z ramą dopasowaną do wystroju renesansowo-barokowego Kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana, został ufundowany przez Rodzinę Guzów z Krasienina i umieszczony obok bocznego ołtarza św. Józefa nad chrzcielnicą rokokową. Wizerunek Jezusa Miłosiernego był poświęcony przez proboszcza parafii ks. Dariusza Nowomiejskiego w Niedzielę Święta Bożego Miłosierdzia w  kwietniu 2016 roku.