Koło Przyjaciół Radia Maryja

              „Radio Maryja, to wizyta Boga w naszym domu”.        bp.Stefanek

 

Radio Maryja jest polską rozgłośnią radiową o charakterze społeczno-katolickim, założoną w Toruniu  8 grudnia 1991 r. przez o. Tadeusza Rydzyka i Jana Mitruta, zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest to bardzo ważny środek  ewangelizacji promujący wartości religijne, narodowe i patriotyczne. Na falach Radia Maryja możemy słuchać mądrych katechez, medytacji, komentarzy, felietonów, czy też różnych rozważań dla osób w każdym wieku. Wykorzystując najnowsze technologie Radio Maryja i TV Trwam mogą docierać do najdalszych zakątków świata.

Telewizja Trwam- jako jedyna w Polsce transmitowała wszystkie pielgrzymki papieskie ( św. Jana Pawła II, papieża Benedykta, a obecnie papieża Franciszka), oraz organizuje transmisje okolicznościowe ( np. w poniedziałki  „Rozmowy niedokończone”, „Polski punkt widzenia”) odbierane w kraju i zagranicą.

W naszej parafii Narodzenia N.M.P. i św. Sebastiana dnia 3.VI.1996 r. powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Współzałożycielem i inicjatorem koła, a późniejszym opiekunem był  ówczesny wikariusz ks. Robert Ogrodnik. W  tym czasie zaś funkcję proboszcza pełnił ks. Roman Kiełbicki. Obecnie opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Dariusz Nowomiejski.

Przewodniczącą K.P.R.M. w Krasieninie  od założenia w 1996 r. do chwili obecnej jest Stanisława Muzyka z Krasienina.

Sygnał radiowy był słyszalny już od 1994r. ze stacji w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka  na Poczekajce, gdzie funkcjonuje również  Biuro Radia Maryja. Zgodę na przekaz sygnału wyraził arcybiskup ks. prof. Bolesław Pylak.

Początkowo Koło liczyło o. 40 osób, w tym pewną część stanowili mieszkańcy parafii w Garbowie, którzy w  2007r. utworzyli własne Koło.

Od 1996r. w drugą niedzielę lipca organizowane są coroczne pielgrzymki Przyjaciół Radia Maryja na Jasna Górę.

Przyjeżdża także wiele delegacji zagranicznych z odległych państw by modlić się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej.

Wielokrotnie również członkowie Koła wyjeżdżali do Torunia, nie tylko w celu modlitewnym, ale  by móc oglądać nieocenionej wartości  dzieła, które powstały dzięki ofiarności słuchaczy i odpowiedzialności sympatyków RM, bez pomocy materialnej rządu i instytucji państwowych .

Obecnie po wielu trudnościach i marszach manifestacyjnych w Polsce i zagranicą, dzięki wywalczonemu dostępowi do multipleksu RM i TV Trwam są odbierane na całym świecie.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszym kościele odprawiana jest Msza św. w intencji rozwoju Radia Maryja, za Ojca Tadeusza Rydzyka oraz wszystkie powstałe dzieła i za Ojczyznę.

Zapraszamy do słuchania ciekawych audycji Radia Maryja , które są nadawane na częstotliwości  97,0 MHz.

 

Szczegółowy program dnia dostępny poniżej:

Ramówka

„Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, ze w Polsce jest takie radio ,że się nazywa Radio Maryja”

                                                                                                                                  Jan Paweł  II papież

„Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką!”

                                                                                                                                  Jan Paweł II, papież